Tünel Havalandırma Hesaplari

Sistem tasarımlarında da kullanılan HAD analizleri montaj öncesinde sistemin doğruluğu hakkında bilgi vermektedir. Analiz sonucunda sistem içerisindeki hava hızları, sıcaklık değerleri, gaz oranları, görüş mesafesi gibi birçok değer incelenebilmektedir. Çıkan sonuçlar sahada yapılan testlerle karşılaştırılmakta ve doğruluğu kanıtlanmaktadır.