Yangin Simulasyonlari

Konut, otopark, alışveriş merkezi, fabrika, yeraltı metro tüneli ve istasyonu ve benzeri yapılarda meydana gelebilecek yangın durumunda ortaya çıkan dumanın tahliyesinin ve bu tahliye sırasında yapı içerisindeki bazı parametrelerin incelenmesine yönelik yapılan analizlerdir. Bu analiz öncesinde ön görülen bazı değerler ile duman tahliyesi için gereken havalandırma hesapları yapılmakta ve bu hesaplamalar sonucu elde edilen değerler CFD analizinde kullanılmaktadır.