Yapısal Analizler

 

Statik Yapısal Analiz


 Statik sistemlerin üzerine uygulanan zamana bağlı değişmeyen yüklerin yapının üzerinde oluşturduğu gerilim, gerinim ve deplasmanlar bu analiz metodu ile incelenir. Ayrıca üzerinde değişken yük bulunmayan dinamik sistemlerin (örn: sabit hızla ve torkla dönen fan düzeneği)  analizi de statik yapısal analiz yöntemi ile yapılabilir. Bu yöntem sanayide karşılaşılan birçok durumu modelleyebilmektedir. Elde edilen çıktılar yapının tasarım niyetine uygunluğunu, ve güvenliğini göstermekle birlikte tasarım optimizasyonu için de kullanılabilir.