Çamlıca Tünelleri

Çamlıca Tünelleri

Çamlıca tünelleri adı altında 3 adet farklı eğimlere sahip tek yönde hizmet veren tünel bulunmaktadır. Bu tüneller T1, T2 ve T3 olarak adlandırılmıştır. Tünellerin her biri 2 şeride sahiptir. Bu tüneller için jet fanlar kullanılarak boyuna havalandırma yapılması uygun görülmüştür. Hesaplamalar her bir tünel için hem acil durum için hem de günlük havalandırma durumları için ayrı ayrı yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken firma bünyemizde PIARC 2012 “Road Tunnels: Vehicle Emissions and Air Demand for Ventilation” kaynağında belirtilen metottan yararlanılarak yazılan program kullanılmıştır.

Yapılan Hesaplamaların doğrulanması için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle 3 boyutlu analizler yapılmıştır. Doğrulanan hesaplamalar sonucunda acil durum senaryoları hazırlanarak sunulmuştur.

  • Kategori: Tünel
  • Müşteri: Özgen Group