Halit Ulukurt Tünelleri

Halit Ulukurt Tünelleri

Halit Ulukurt Tünellerinde farklı eğimlere sahip tek yönde hizmet veren 2 adet tüp bulunmaktadır. Bu tüplerin her biri 2 şeride sahiptir. Yapım aşamasında bu tüneller için jet fanlar kullanılarak boyuna havalandırma yapılması uygun görülmüştür. Yıllar için havalandırma sistemi yetersiz kaldığı için revize edilmek istenmiştir. Revizyon için yapılan hesaplamalar her bir tünelde hem acil durum için hem de günlük havalandırma durumları için ayrı ayrı yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Yangın duruu hesaplamaları yapılırken 30 MW lık yangın yükü öngörülmüştür. Bu hesaplamalar yapılırken PIARC 2012 “Road Tunnels: Vehicle Emissions and air demand for ventilation”, NFPA 502 “ Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways” ve CETU 2005 “ Comportement au feu des tunnels routiers” kaynaklarında belirtilen metotlardan yararlanılmıştır.